HAM - HAM

Title
Ga naar de inhoud
Wat is HAM

Honest Arts Movement vzw (HAM) is een artistieke vereniging die in 1974 werd opgericht door o.m. de auteurs Louis Paul Boon, Hugo Raes, Roger Serras en Willie Verhegghe en de plastische kunstenaars Martin Bayens, Jo Boon en Herman Schepens - L.P. Boon en R. Serras waren in beide kunstvormen actief. Tot de literatoren die later deel uitmaakten van HAM behoren o.m. Lut de Block, Paul de Wispelaere, Freek Neirynck, Roel Richelieu van Londersele, Eriek Verpale, Willem M. Roggeman en Simon Vinkenoog.

 
De oprichters kozen als motto 'In al onze manifestaties willen wij de binding met de mens beklemtonen’, geïnspireerd door het Boon-citaat 'Een mens die op een mens trekt’. Het multidisciplinaire karakter van de vereniging, de aandacht voor verschillende kunstuitingen, was een oprichtingsoptie die tot vandaag wordt doorgetrokken. Later werd daar nog een multiculturele dimensie aan toegevoegd.

 
HAM is door de jaren heen verantwoordelijk voor het uitgeven van honderden publicaties. Sommige daarvan waren het resultaat van samenwerkingsverbanden met o.m. Patrick Bernauw, Pjeroo Roobjee, Arne Sierens, Elie Saegeman, Marcel van Maele en Daniël van Ryssel. Hun bijdragen verschenen in het tijdschrift Honest Arts Movement (1974-1988), in de HAM-publicaties (1978 - 2004) of op banners (spandoeken) vanaf 2000.

 
HAM realiseerde en organiseerde in de loop der jaren talrijke literaire evenementen en multidisciplinaire kunstmanifestaties en -projecten. Een aantal daarvan kreeg een blijvend karakter en zijn vandaag nog te zien. HAM werkte daarvoor samen met o.m. Motte Claus, de Hotsy Totsy, het Gentse Poëziecentrum en de Stad Gent.

 
Sedert 1974 reikt HAM in principe jaarlijks de 'Louis Paul Boon-prijs’ uit aan een verdienstelijk kunstenaar die in zijn/haar werk 'de binding met de mens centraal stelt'. Als kunstvormen waarbinnen de laureaten werken, kwamen tot nu toe aan bod : muziek, cartoons, film, fotografie, grafiek, plastische kunsten, (volks- & figuren-) theater en literatuur.

 
(naar Freek Neyrinck)
Doel

Honest Arts Movement vzw heeft drie belangrijke doelen:

  • Het creëren en promoten van kunst waarin de binding met de mens centraal staat.
  • Alle kunstenaars van diverse disciplines samenbrengen en laten samenwerken om die kunsten en kunstenaars laagdrempelig tot bij het publiek te brengen.
  • Met de uitreiking van de Louis Paul Boon-prijs een kunstenaar, die in zijn/haar werk die binding met de mens vaak én op een bijzondere manier uitwerkt, te eren.
De stichtende leden

Van links naar rechts:
Jo Boon, Willy Verhegge, Freek Neirynck, Marc Andries, Herman Schepens, Roger Serras, Camille d´Havé, Louis Paul Boon en Willem Roggeman
Niet op de foto:
Hugo Raes, Lut de Block, Paul de Wispelaere, Eriek Verpale, Simon Vinkenoog, Martin Bayens
Tijdsdocument

April 1968. Walter De Buck, Louis Paul Boon, Jan Van Riet en Hugo Claus
Samenkomst ter gelegenheid van de censuur en inbeslagname van een tekening van Walter De Buck, wegens vermeende pornografie.
Foto : Rony Heirman
HONEST ARTS MOVEMENT
Terug naar de inhoud